Άποψη του ΚΕΑΤ

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης  Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) στην Καλλιθέα στεγάζονται σήμερα τέσσερις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

  • Το 10/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας
  • Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας
  • Το 1/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας και
  • Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας (σε αναστολή λειτουργίας)

Είναι ανεξάρτητες σχολικές μονάδες και υπάγονται στο Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτσιμού και Αθλητισμού.

Από το 1982 και μετά την εκπαίδευση των τυφλών ανέλαβε επίσημα το Υπουργείο Παιδείας. Τα σχολεία του ΚΕΑΤ (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) μετονομάστηκαν σε Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας αντίστοιχα. Οι εκπαιδευτικοί του ΚΕΑΤ συνλεχισαν να εργάζονται σε προσωποπαγείς θέσεις και κάθε φορά που κάποιος συνταξιοδοτείτο, τη θέση του καταλάμβανε εκπαιδευτικός το Υπουργείου Παιδείας. Σήμερα τα σχολεία στελεχώνονται αποκλειστικά με εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας.