ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ