Κύριο περιεχόμενο

Υποδομή

Βιβλιοθήκη

Γενικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη μας

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Σημείο αναφοράς του σχολείου μας είναι η βιβλιοθήκη, που οφείλει την ύπαρξή της στη συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, η οποία λειτουργεί και ως δανειστική. Η ίδια αίθουσα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κασετόφωνα, μηχανές προβολής (projectors), βίντεο, αξιόλογη συλλογή εκπαιδευτικών βιντεοκασετών και CD/DVD, καθώς και με μουσικά όργανα αφού χρησιμοποιείται και ως αίθουσα μουσικής.

Εργαστήριο πληροφορικής

Το σχολείο μας διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήρι πληροφορικής  με τέσσερις σταθμούς εργασίας κι έναν Server.

Δυστυχώς, όμως, γιατί είναι η τρίτη χρονιά φέτος που δεν έχουμε εκπαιδευτικό πληροφορικής.

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένας μαθητής με σοβαρά προβλήματα όρασης δεν μπορεί να διαλέξει από το βιβλιοπωλείο το βιβλίο που του αρέσει, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει σε προσβάσιμη μορφή, τότε η πρόσβαση στην πληροφορία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι μονόδρομος. 

Όμως, αυτό θεωρείται πολυτέλεια για κάποιους... κι έτσι ένα σύγχρονο εργαστήρι, όπως φαίνεται, θα μείνει ανεκμετάλλευτο με σοβαρές συνέπειες στην εκπαίδευση των μαθητών μας.