Το σχολείο μας

Σχολείο

Στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας φοιτούν μαθητές με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Στο σχολείο εφαρμόζονται δύο αναλυτικά προγράμματα: α) αυτό του γενικού σχολείου, προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των τυφλών μαθητών και β) το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου για τα παιδιά που εκτός από το πρόβλημα της όρασης παρουσιάζουν και συνοδά προβλήματα.

Το σχολείο λειτουργεί ως ολοήμερο μέχρι τις 16:15 καθημερινά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθητή και υπάρχει στήριξη από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Συγκεκριμένα: H Ψυχολογική υπηρεσία στελεχώνεται από μια ψυχολόγο, συνεπικουρούμενη από μια κοινωνική λειτουργό, υπάλληλο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Η παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών επικεντρώνεται στον/στη: – Συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών με σεβασμό στη μοναδικότητα του καθενός (με στόχο την πολύπλευρη ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, την υποστήριξη, την εκμάθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη αυτονομίας). – Διαγνωστική αξιολόγηση – διαμόρφωση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού. – Συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον, συμβουλευτική γονέων, ενδυνάμωση υποστηρικτικού πλαισίου των παιδιών. – Εποπτικό – συμβουλευτικό ρόλο στο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. – Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. – Προετοιμασία για μετάβαση στην επόμενη σχολική βαθμίδα. – Συντονισμό της σχέσης της οικογένειας με την εκπαιδευτική ομάδα.

Επικοινωνία: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας: Τηλ. 210 9588066, FAX 2109588036, Email: dimeidkeat@sch.gr