Προσβασιμότητα σχολείου

Το σχολείο μας διαθέτει Φυσική Προσβασιμότητα και Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα.

Είναι πλήρως προσβάσιμο για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες και είναι πλήρως εξοπλισμένο με υποστηρικτικές τεχνολογίες:

Αναλυτικότερα:

Προσβάσιμες τουαλέτες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.
Τουαλέτα
Για τους/τις μαθητές/τριες με χαμηλή όραση υπάρχουν αντιθέσεις χρωμάτων στην τουαλέτα, στο δάπεδο του διαδρόμου και στα σκαλοπάτια, για την πρώθηση της αυτονομίας των μαθητών/τριών μας.
Τουαλέτα μαθητών
Ανάγλυφο χάρτη του σχολείου μας για τον προσανατολισμό των μαθητών αλλά και των επισκεπτών με αναπηρία όρασης.
Ανάγλυφος χάρτης
Κουπαστές στις σκάλες για την καλύτερη αυτόνομη εξυπηρέτηση των μαθητών μας.
Σκάλα1

Στο προαύλιο του σχολείο μας υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών και καθοδηγεί τα άτομα με αναπηρία όρασης προς την είσοδο του σχολείου.
Οδηγός όδευσης
Διαθέτει σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας:
Υπολογιστή με ειδικά λογισμικά μεταγραφής σε Braille
Εκτυπωτή Braille
Οθόνες Braille
Λογισμικά Μεγέθυνσης και ανάγνωσης οθόνης
Τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος (CCTV) για τη μεγέθυνση του έντυπου υλικού και των χαρτών Συσκευές παραγωγής ανάγλυφων γραφικών (PIAF) και πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο.
Διαθέτει επίσης, εκτυπωτή και σαρρωτή τρισδιάστατης εκτύπωσης.