Εκπαιδευτικοί

Σχολικό έτος 2023-24

1ΚΑΤΣΟΥΛΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΠΕ70Μόνιμος – Διευθυντής
2ΒΟΥΚΟΥΤΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗΠΕ71Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
3ΒΟΥΡΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ29Μόνιμος
4ΓΚΑΡΙΛΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ70Μόνιμος
5ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ79.01.50Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
6ΘΩΜΑΙΔΟΥΚΟΝΔΥΛΙΑΔΕ1ΕΒΠΜόνιμος
7ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΠΕ71Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
8ΒΟΪΤΣΙΔΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΕ71Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
9ΚΟΡΑΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ86.50Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
10ΚΟΣΜΑΑΓΓΕΛΙΚΗΠΕ70Μόνιμος
11ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΕ71Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
12ΛΙΒΕΡΗΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗΠΕ71Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
13ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑΗΛΕΚΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΕ06.50Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
14ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΑΝΝΑΠΕ71Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
15ΜΠΕΛΤΕΚΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑΠΕ71Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
16ΝΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ30Μόνιμος
17ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΠΕ21Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
18ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΠΕ29Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
19ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ70Μόνιμος
20ΠΛΑΣΤΗΡΑΜΑΡΙΑΠΕ31ΚΠΔΜόνιμος
21ΣΑΚΟΡΑΦΑΧΡΙΣΤΙΝΑΠΕ70Μόνιμος
22ΣΤΑΜΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ11Μόνιμος
23ΤΑΣΙΑΕΛΕΝΗΠΕ71Αναπληρωτής Ειδικής μέσω ΕΣΠΑ
24ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑΠΕ28Μόνιμος